برای کسب اطلاعات کامل به آدرس اینستاگرام و یا تلگرام ما مراجعه کنید.

نمونه تدریس دکتری


در این صفحه نمونه تدریس آنلاین دروس ارشد قابل مشاهده می باشد.
 

نمونه تدریس درس مسائل آموزش زبان 1 - دکتری
دکتر سحرخیز

 


 

نمونه تدریس درس مسائل آموزش زبان 2 - دکتری
دکتر درخشش

نمونه تدریس درس آزمون سازی- دکتری
دکتر فتحی

نمونه تدریس درس زبانشناسی - دکتری
دکتر درخشش

 

 

نمونه تدریس درس زبان عمومی​- دکتری
دکتر فتحی
 

نمونه تدریس درس روش تحقیق- دکتری
دکتر فتحی