برای کسب اطلاعات کامل به آدرس اینستاگرام و یا تلگرام ما مراجعه کنید.

کتب و منابع ارشد


کتب و منابع اصلی کنکور ارشد را می توانید با کلیک روی عکس هر کتاب دانلود کنید.
 


The Study of Language
Yule


An Introduction to
Language
Fromkin, Rodman, Hyams


Principles of Language Learning and Teaching
D. Brown


Teaching by Principles
D. Brown and Lee


Techniques and Principles in Language Teaching
Larsen Freeman


Approaches and Methods in Language Teaching
Richards and Rodgers

 


Vocabular Advantage
Japinder Gill


FISKE Word Power
Edward B. Fiske


Essential Words for the GRE (800)
Philip Geer


Testing in Language Programs
James Dean Brown


Language Assessment
Brown and Abeywickrama


Testing for Language Teachers
Hughes

 


روش تدریس پوران پژوهش
آرش سحرخیز
برای تهیه کتاب
به آیدی f_shaalchi@
در تلگرام پیام دهید.


آزمون سازی ماهان
علی درخشش
برای تهیه کتاب
به آیدی f_shaalchi@
در تلگرام پیام دهید.


زبانشناسی ماهان
جمعی از مولفان
برای تهیه کتاب
به آیدی f_shaalchi@
در تلگرام پیام دهید.

کتاب های کمک آموزشی
روبرو👉 پیشنهاد TEFL Plan به شماست که از مفاهیم مهم تمام منابع تخصصی
ذکر شده تشکیل شده است.
تهیه کتب:
تلگرام f_shaalchi@


English Grammar
Betty Azar