برای کسب اطلاعات کامل به آدرس اینستاگرام و یا تلگرام ما مراجعه کنید.

نمونه تدریس ارشد


در این صفحه نمونه تدریس آنلاین دروس ارشد قابل مشاهده می باشد.
 

نمونه تدریس درس زبانشناسی - کارشناسی ارشد
دکتر درخشش 

 

نمونه تدریس درس روش تدریس- کارشناسی ارشد
دکتر سحرخیز

 


 

نمونه تدریس درس آزمون سازی- کارشناسی ارشد
دکتر فتحی


 

نمونه تدریس درس زبان عمومی​- کارشناسی ارشد
دکتر فتحی