برای کسب اطلاعات کامل به آدرس اینستاگرام و یا تلگرام ما مراجعه کنید.

گفت و گو با رتبه برتر ارشد

گفت و گو با رتبه برتر ارشد
خلاصه

گفت و گوی لایو در اینستاگرام tefl_plan با رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

7 4 00

با توجه به تعویق کنکور کارشناسی ارشد 1400 و درخواست متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد 1401، گروه آموزشی TEFL Plan گفت و گویی با جناب آقای سینا حاجی عزیزی، رتبه 1 در سهمیه و رتبه 2 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 گفت و گویی لایو در اینستاگرام به آدرس tefl_plan ترتیب داده است. زمان این گفت و گو روز دوشنبه 7 تیر 1400 ساعت 21 می باشد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)