برای کسب اطلاعات کامل به آدرس اینستاگرام و یا تلگرام ما مراجعه کنید.

کتب و منابع

خلاصه

یکی از دغدغه های اصلی همه داوطلبان کنکور انتخاب صحیح منبع برای مطالعه است. گروه آموزشی TEFL Plan اصلی ترین و مهم ترین منابع اصلی کنکور را در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری جمع آوری کرده است.


توضیحات

در این بخش دو دسته بندی منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد که هر کدام شامل فایل های منابع مورد نیاز شما داوطلبان است. با توجه به تغییرات کنکور اخیر توصیه می شود کتاب های کمک آموزشی اساتید به همراه منابع پیشنهادی آنها استفاده کنید. برای آگاهی بیشتر از بسته مطالعه پیشنهادی اساتید گروه به صفحه اینستاگرام ما به آدرس tefl_plan@ مراجعه کنید.