برای کسب اطلاعات کامل به آدرس اینستاگرام و یا تلگرام ما مراجعه کنید.

تعويق زمان برگزاري آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

تعويق زمان برگزاري آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰
خلاصه

اطلاع متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 مي‌رساند با توجه به تصمیم جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در تاریخ 16/02/1400 و به دلیل حاد شدن شرایط انتشار بیماری کرونا این آزمون در تاريخ های 5 ، 6 و 7 خرداد ماه 1400 برگزار نمي‌گردد. برگزاری آزمون مذکور به تاریخ های 6 ، 7 و 8 مرداد ماه 1400 موکول گردیده است.

18 2 00

به اطلاع متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته  سال 1400 مي‌رساند با توجه به تصمیم جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در تاریخ 16/02/1400 و به دلیل حاد شدن شرایط انتشار بیماری کرونا این آزمون در تاريخ های  5 ، 6  و 7 خرداد ماه 1400 برگزار نمي‌گردد.

برگزاری آزمون مذکور به تاریخ های 6 ، 7 و 8 مرداد ماه 1400 موکول گردیده است.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)